Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime”

Blog

De dragul oamenilor simpli ai lui Dumnezeu

În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem – pentru că era din casa şi din seminţia lui David – să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. (Luca 2:1-5)

Te-ai gândit vreodată ce lucru uimitor este faptul că Dumnezeu a rânduit mai dinainte ca Mesia să se nască în Betleem (aşa cum spune profeţia din Mica 5:2); şi că aşa a rânduit lucrurile pentru ca la împlinirea vremii, mama lui Mesia şi tatăl adoptiv să nu fi trăit în Betleem, ci în Nazaret; iar ca să se împlinească Cuvântul Său şi ca să îi aducă pe cei doi oameni mici, neimportanţi şi anonimi la Betleem, Dumnezeu a pus în inima lui Cezar Augustus gândul ca toată lumea romană să se înscrie fiecare în cetatea sa? O poruncă pentru întreaga lume pentru ca să mişte doi oameni vreo o sută de kilometrii.

Te-ai simţit vreodată, ca mine: mic şi nesemnificativ într-o lume a şapte miliarde de oameni, unde ştirile au în vedere mişcări mari politice, economice, sociale şi oameni importanţi cu o influenţă, putere şi faimă globală?

Dacă te-ai simţit aşa, nu fii descurajat sau trist. Pentru că vedem în Scriptură, că toate forţele politice imense şi toate industriile gigantice, fără măcar să ştie, sunt ghidate de Dumnezeu, nu de dragul lor, ci de dragul oamenilor simpli ai lui Dumnezeu – simpla Marie şi simplul Iosif care trebuiau să ajungă din Nazaret la Betleem. Dumnezeu mişcă un imperiu pentru ca să îşi împlinească Cuvântul şi să-şi binecuvânteze copii.

Nu te gândi, doar pentru că experimentezi greutăţi în mica lume a experienţelor tale, că mâna lui Dumnezeu este prea scurtă. El nu caută prosperitatea sau faima noastră, ci caută din toată inima Sa, sfinţenia noastră. Până la urmă, El conduce întreaga lume. Aşa cum spune Proverbe 21:1 – Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Şi întotdeauna îl îndreaptă după scopurile Sale salvatoare şi veşnice cu privire la poporul Său.

El este un Dumnezeu mare pentru oameni mici şi avem un motiv măreţ de bucurie, pentru că deşi ei nu ştiu, toţi regii, preşedinţii, premierii, cancelarii şi şefii acestei lumi urmează decretele suverane ale Tatălui nostru din Cer, pentru ca noi, copii, să fim modelaţi după chipul Fiului Său, Isus Cristos – şi mai apoi să intrăm în slava Sa.

Sursa: https://www.desiringgod.org/articles/for-god-s-little-people

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *