Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime”

Blog

Ai grijă pe unde umbli în 2018

Viaţa creştină nu este un sprint. Este o călătorie a milioane de paşi.

Zi după zi, şi an după an, punem un picior în faţa celuilalt în timp ce fugim de naufragiul păcatului nostru şi-L urmăm pe Isus pe calea vieţii. Ne îndepărtăm dinspre auto-protecţie înspre dragoste, plecăm din întuneric înspre lumină, fugim de nebunie înspre înţelepciune. Pas cu pas cu pas – de milioane de ori.

Dar dacă nu ne oprim din când în când pentru a ne uita cu atenţie înapoi şi înainte, paşii noştri se vor îndepărta încet, încet de pe calea lui Dumnezeu şi se vor împiedica pe alte căi. La fel ca un turist care niciodată nu-şi verifică busola, ne stabilim direcţia corectă dar sfârşim la kilometri distanţă de ţintă. Încet, subtil şi poate inconştient, ieşim de pe calea îngustă şi grea care duce la viaţă şi ajungem pe calea cea largă şi uşoară care duce la pieire (Matei 7:13-14).

Începutul anului este un timp pentru corectarea cursului – un timp pentru a scoate harta, a consulta busola şi a asculta porunca lui Pavel de a fii atenţi cum trăim (Efeseni 5:15).

În Efeseni, Pavel porunceşte cititorilor de 5 ori să „umble” – în fapte bune, într-o manieră vrednică de chemarea lor, în dragoste, în lumină şi în înţelepciune. Privind la trei din poruncile lui Pavel legate de „umblarea” noastră, priveşte înainte şi înapoi: Unde te-ai îndepărtat de cale? Ce paşi ai putea face anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru a-L urma pe Isus pe aceste drumuri grele dar pline de bucurie?

Umblă în Dragoste

Umblaţi în dragoste, aşa cum şi Cristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi, ca un dar cu miros plăcut şi ca o jertfă lui Dumnezeu. (Efeseni 5:2)

Pentru Isus, dragostea a însemnat cuie ce au străpuns mâinile şi picioarele Sale şi o suliţă ce i-a străpuns coasta. Dragostea a însemnat răstignirea pe o cruce şi oferirea Sa ca sacrificiu. Dragostea a însemnat greutăţi, dureri şi o moarte cruntă. Aceasta este dragostea care a respirat viaţa în plămânii noştri morţi (Efeseni 2:4-5); dragostea care este mai largă, mai lungă, mai înaltă şi mai adâncă decât galaxiile (Efeseni 3:18-19); dragostea care spală fiecare pată de păcat din sufletul nostru (Efeseni 5:25-27); dragostea pe care Dumnezeu ne-o spune să o imităm – chiar dacă cea mai puternică dragoste a noastră este o şoaptă în comparaţie cu simfonia Sa.

De aceea, umblă în dragoste – fii smerit pentru a ridica pe alţii. Petrece-ţi timpul cu cei singuratici. Apleacă-ţi trupul pentru a purta poveri. Sporeşte-ţi imaginaţia pentru a împlini nevoi. Oferă-ţi prezenţa celor întristaţi. Fixează-ţi atenţia pe cei uitaţi. O astfel de dragoste ne va costa, desigur; va trebui să renunţăm la mult din timpul, confortul şi comoditatea noastră. Dar până la urmă, Isus ştie cum să răsplătească tot ceea ce ai pierdut pe calea dragoste, „ştiind că fiecare, dacă face ceea ce este bine, va primi la fel de la Domnul” (Efeseni 6:8). Smereşte-te în dragoste şi Cristos însuşi te va înălţa. Umblă în dragoste anul acesta.

Umblă în Lumină

Odată eraţi în întuneric, dar acum, în Domnul, sunteţi lumină. Umblaţi ca nişte copii ai luminii. (Efeseni 5:8)

Când lumina lui Cristos a pătruns în viaţa noastră şi a împrăştiat întunericul constant, El a strălucit peste tine pentru ca lumina Sa să-şi găsească casa în tine. Dumnezeul luminii te-a făcut un copil al luminii – o mică lumânare din soarele lui Cristos.

De aceea, umblă în lumină – îndepărtează umbrele din sufletul tău. Antrenează-ţi limba pentru a vindeca pe alţii, nu pentru a-i tăia. Eliberează plăcerile adânci ale curăţiei în loc să te laşi pradă imoralităţii sexuale. Creşte în mulţumire pentru tot ceea ce Dumnezeu ţi-a dat în loc să murmuri pentru ce nu ai primit. Tânjeşte după „tot ce este bun, drept şi adevărat” (Efeseni 5:9).

Poţi umbla în aceste căi ale luminii anul acesta pentru că tu deja eşti lumină în Domnul. Versiunea ta întunecată a murit cu Isus pe cruce, a fost pusă cu Isus în mormânt – şi nu va mai învia vreodată. Chiar dacă te simţi ca un fitil fumegând, pe cale să se stingă, dacă eşti în Cristos, destinul tău este să „străluceşti ca soarele în Împărăţia Tatălui tău” (Matei 13:43). Şi această transformare se va întâmpla pe măsură ce fugi din umbră, pocăindu-te de anumite părţi întunecate specifice, mărturisind lui Dumnezeu şi altora şi lăsând lumina Cuvântului lui Dumnezeu să strălucească peste tine. Umblă în lumină anul acesta.

Umblă în înţelepciune

Fiţi atenţi deci cum trăiţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi, folosind orice ocazie pe care o aveţi, pentru că zilele sunt rele. (Efeseni 5:15-16)

Fiecare drum din lumea aceasta trece prin teritoriul inamic. Încă nu umblă în siguranţă în noul cer şi noul pământ; noi umblăm „în veacul acesta rău” (Galateni 1:4), o vreme în care diavolul atacă pământul cu săgeţile sale arzătoare, iar ochii săi urmăresc călătorii nepăsători (Efeseni 6:16). Dacă nu aplicăm înţelepciunea lui Dumnezeu la umblarea noastră în fiecare domeniu al vieţii, diavolul va fi foarte bucuros să ne traseze el cărarea.

De aceea, umblă în înţelepciune – foloseşte fiecare ocazie pentru că diavolul stă la pândă. Agaţă-te de fiecare oportunitate din viaţa ta şi du-o în direcţia lui Dumnezeu. Fă-ţi un plan pentru familia ta, anul acesta. Lucrează la felul în care-ţi creşti copii. Ajută la sănătatea relaţiilor tale. În fiecare din aceste domenii (şi altele), întreabă-te, în acest domeniu al vieţii, cum pot trăi arătând că Isus este cel mai preţios, Evanghelia este puternică, Duhul este în mine şi veşnicia se apropie?

Dumnezeu deja a rupt vraja celui rău ce era peste tine. El deja ţi-a oferit un scut cu care să stingi săgeţile lui şi o sabie cu care să te lupţi (Efeseni 6:16-17). Zilele sunt rele, dar tu nu trebuie să fi – nici o parte a vieţii tale nu trebuie. Cu multă atenţie şi ajutorul Duhului, poţi folosi la maxim zilele acestea rele. Umblă în înţelepciune anul acesta.

Oraşul bucuriei care este al lui Dumnezeu

Într-o zi, curând, nu va mai trebui să priveşti cu atenţie la felul în care umbli. Dragostea perfectă va curge prin venele trupului tău înviat. Lumina neprihănirii lui Dumnezeu va radia în fiecare gând, cuvânt şi acţiune a ta. Înţelepciunea descoperită se va odihni peste umerii tăi nemuritori.

Până în ziua aceea, 2018 este încă un an în care să fii atent la umblarea ta (Efeseni 5:15). Umblă în dragoste – smereşte-te pentru a-i ajuta pe alţii. Umblă în lumină – îndepărtează umbrele din sufletul tău. Şi umblă în înţelepciune – profită de fiecare ocazie pentru că diavolul este la pândă. Acestea sunt trei drumuri care conduc înspre oraşul bucuriei care este al lui Dumnezeu, unde călătoria noastră de milioane de paşi se va încheia.

Sursa: https://www.desiringgod.org/articles/watch-where-you-walk-in-2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *