Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime”

Blog

Pregătiţi calea!

El va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.” (Luca 1:16-17)

Ceea ce Ioan Botezătorul a făcut pentru Israel, Adventul poate face pentru noi. Nu lăsa Crăciunul să te găsească nepregătit. Spiritual nepregătit. Bucuria şi impactul său vor fi mult mai mari dacă eşti pregătit!

Deci, ca să te poţi pregăti

Prima dată, meditează la faptul că avem nevoie de un Salvator. Crăciunul este o acuzaţie înainte de a deveni o delectare. „Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Cristos, Domnul” (Luca 2:11). Dacă nu ai nevoie de un Salvator, nu ai nevoie de Crăciun. Crăciunul nu va avea efectul dorit până când nu simţim nevoia disperată după un Salvator. Lasă ca aceste meditaţii scurte de Advent să te ajute să trezeşti în tine un simţ dulce-amar al nevoii după un Salvator.

În al doilea rând, cercetează-te cu atenţie. „Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!” (Psalmul 139:23-24). Omenirea să-L primească pe Regele suprem, iar inima omenească Lui să-I gătească loc… curăţindu-şi casa.

În al treilea rând, construieşte o anticipare, o aşteptare şi un entuziasm centrat pe Dumnezeu în casa ta – în mod special pentru copii. Dacă tu eşti entuziasmat cu privire la Cristos, la fel vor fi şi ei. Dacă faci Crăciunul să fie extraordinar numai prin lucruri materiale, cum vor ajunge copii să înseteze după Dumnezeu? Pune-ţi la lucru imaginaţia pentru ca uimirea sosirii Regelui să devină vizibilă în faţa copiilor.

În al patrulea rând, petrece timp mult în Scriptură şi memorează pasaje măreţe! „Nu este cuvântul Meu ca un foc, zice Domnul?” (Ieremia 23:29). Strângeţi-vă în jurul acestui foc în perioada Adventului. Este cald. De acolo sar scântei de har. Vindecă mii de inimi. Este o lumină pentru nopţile întunecate.

Sursa: https://www.desiringgod.org/articles/prepare-the-way

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *