Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime”

Blog

Mult aşteptata vizită

 „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat şi a răscumpărat pe poporul Său. Şi ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului Său David, –cum vestise prin gura sfinţilor Săi proroci care au fost din vechime –mântuire de vrăjmaşii noştri şi din mâna tuturor celor ce ne urăsc!

Observaţi două lucruri remarcabile din aceste cuvinte ale lui Zaharia, soţul Elisabetei, în Luca 1.

În primul rând, cu nouă luni mai devreme, Zaharia nu putea crede că soţia lui va avea un copil. Acum, plin de Duhul Sfânt, el este atât de sigur de lucrarea răscumpărătoare a lui Dumnezeu prin venirea lui Mesia încât vorbeşte despre ea la timpul trecut: a cercetat şi a răscumpărat pe poporul Său. Pentru o inimă credincioasă, o promisiune a lui Dumnezeu este ca şi împlinită. Zaharia a învăţat să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt şi astfel are o siguranţă extraordinară: Dumnezeu a cercetat şi a răscumpărat! (Luca 1:68).

În al doilea rând, venirea lui Isus, Mesia, este o vizită pe care Dumnezeu o face lumii: Dumnezeul Israelului a cercetat şi a răscumpărat. De secole, evreii s-au resemnat sub convingerea că Dumnezeu s-a retras: duhul profeţiei a încetat; Israel a căzut în mâinile Romei. Şi toţi sfinţii din Israel aşteptau cercetarea şi vizita lui Dumnezeu. Luca ne spune că un alt bătrân, dedicatul Simeon, aştepta mângâierea lui Israel (Luca 2:25). La fel ca el, femeia rugăciunii, Ana, aştepta răscumpărarea Ierusalimului (Luca 2:38).

Acestea erau zile ale marilor aşteptări. Iar acum, mult aşteptata vizită a lui Dumnezeu avea să aibă loc – într-adevăr, avea să vină într-un mod în care nimeni nu se aştepta.

Sursa: https://www.desiringgod.org/articles/the-long-awaited-visitation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *