Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime”

Blog

Noi nu pricepem ceea ce Dumnezeu realizează

Ai stat vreodată să te gândeşti cât de ciudat a fost tot ce s-a întâmplat în jurul naşterii lui Isus? Orice şi-ar fi imaginat oamenii că s-ar întâmpla la venirea lui Mesia, nimeni nu şi-a imaginat că va arăta aşa.

În tot ceea ce ne-a descoperit nouă despre acel prim Crăciun straniu, Dumnezeu ne spune nişte lucruri foarte importante cu privire la felul în care vrea ca noi să vedem experienţele tulburătoare, glorioase, frustrante, înfricoşătoare, dureroase, neaşteptate, dezamăgitoare sau chiar tragice din viaţa noastră. Nimeni nu a priceput pe deplin ce se întâmplă în timp ce Fiul lui Dumnezeu intra în lumea noastră. Nimeni nu a văzut toată imaginea – nimeni, afară de Dumnezeu.

Un Mesia neaşteptat

Totul a început cu revelaţia neaşteptată a Fiului lui Dumnezeu. Existenţa Fiului în Dumnezeire nu a fost clară pentru evrei până la apariţia surpriză din Betleem. El a fost revelat în Tanakh (Vechiul Testament) prin texte ca cel din 1 Cronici 17:13, Psalmul 2, Psalmul 45:6-7, Psalmul 110:1, Isaia 53 şi altele, dar majoritatea nu L-au recunoscut.

Cei care au văzut o profeţie mesianică în Isaia 7:14, „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel.” nu au crezut că va însemna ca o fecioară să rămână în mod miraculos însărcinată cu Dumnezeu. Ei au presupus că o tânără pură îl va concepe pe Mesia prin, ştiţi voi, metoda standard. Şi nimeni nu a crezut că „Emanuel” va însemna în mod literar că Dumnezeu se va întrupa în mijlocul lor. Căile lui Dumnezeu au fost mult mai neaşteptate decât şi-ar fi imaginat poporul Său.

Din cartierul mărginaş al oraşului

De asemenea, nimeni nu s-a aşteptat ca Dumnezeu să aleagă cetatea neînsemnată a Nazaretului ca loc în care Mesia să fie conceput şi să crească. În primul rând, nici un profet nu s-a ridicat vreodată din Galileea (Ioan 7:52). În al doilea rând, toţi ştiau că nimic bun nu putea ieşi din Nazaret (Ioan 1:46). Pe lângă toate acestea, nu spunea profetul că Mesia va veni din Betleem (Mica 5:2)?

Într-adevăr, el va ieşi din Betleem. Dar cine putea anticipa că Cel Atotputernic îl va face pe Cezar Augustus să poruncească un recensământ imperial pentru a forţa o tânără ţărăncuţă ce purta un copil divin şi proaspătul ei soţ tulburat să călătorească de la Nazaret la Betleem, exact la timp pentru a împlini profeţia (Luca 2:1-5)?

Şi cine, în cele mai îndrăzneţe vise ale lui, şi-ar fi imaginat că odată ce au ajuns în Betleem, nu se va găsi un loc pentru ca ea să nască pe mult aşteptatul Mesia, ajungând astfel într-o peşteră murdară folosită pentru adăpostirea animalelor?

Întâmpinat de ţărani şi păgâni

Când S-a născut, marea fanfară angelică a mers la… păstori. Acei furnizori de oi, profani şi necuraţi. Lucrul acesta ar fi fost văzut cu multă suspiciune şi confuzie de către iudeii pioşi. În termenii statutului social, dacă Isus s-ar fi născut în secolul 21, ar fi ca şi cum Dumnezeu ar alege dintre toţi să trimită corul de îngeri la nişte muncitori emigranţi ce lucrează la negru. De ce păstorii, dintre toţi oamenii?

De fapt, lucrurile se înrăutăţesc şi mai mult. Dumnezeu a dus lucrurile la un nivel mai şocant atunci când a chemat un singur grup de oameni care să-L întâmpine pe Fiul divin: acei „magoi” (Matei 2:1-2). Traducerile noastre translatează acest cuvânt grecesc în „magi”. Alţii folosesc termenul de „oameni înţelepţi”, dar acestea nu surprind adevărata natură a acestor vizitatori ciudaţi. Dintre toate persoanele pe care nu le-ai vedea aduse în această istorie, ei sunt cei mai neaşteptaţi.

Magi erau preoţi păgâni persani sau astrologi. Ei erau experţi în vrăjitorie, divinaţie şi alte arte şi literatură magică misterioasă. Ei erau „înţelepţi” în lucrurile pe care Dumnezeu le-a interzis în mod strict evreilor (Deuteronom 18:9-14). Şi Dumnezeu i-a chemat prin divinaţie astrologică folosind un tip de „stea”.

Este ca şi cum astăzi, Dumnezeu ar alege să treacă cu vederea pe oricine altcineva şi să cheme prin cărţi de tarot sau prin globuri de cristal pe nişte vrăjitoare ca să se închine copilului Isus. Nu te răscoleşte lucrul acesta? Aşa ar trebui să te simţi la sosirea magilor în istoria aceasta – până ce ajungi să vezi legătura misionară cu scopul Crăciunului. Abia apoi te vei închina cu aceşti întâmpinători păgâni ai Salvatorului în lume.

O oroare fără cuvinte

Dar rolul magilor în această istorie nu a fost doar unul minunat. Fără să vrea, au lăsat în urmă indicii care au condus la o tragedie. Pentru că sosirea lor a trezit pe un om ticălos care avea puterea sabiei. Şi o oroare întunecată a pătruns în această istorie glorioasă. Vechiul şarpe a căutat să devoreze pe copilul divin (Apocalipsa 12:1-6), manipulând paranoia demonică şi egoistă a lui Irod cel Mare. O garnizoană militară a primit porunca să inspecteze fiecare rezident al Betleemului şi să masacreze pe fiecare băieţel care era mai mic de doi ani, lăsând pe fiicele Rahelei nemângâiate (Matei 2:13-18). Copilul divin a fost salvat, dar nu şi ceilalţi copii.

Ca şi în alte tragedii, nu ni se explică scopul divin. Suntem lăsaţi să ne încredem printre lacrimi. Dar putem să avem credinţă. Pentru că Copilul Betleemului care a fost scăpat, a primit viaţa pentru ca într-o zi să moară o moarte mult mai brutală şi îngrozitoare – o moarte care avea să obţină răscumpărarea veşnică a băieţilor pierduţi ai Betleemului şi să aducă mângâiere veşnică fiecărui părinte îndurerat care vrea s-o primească.

O speranţă enigmatică pentru toţi

Vezi tiparul de lucru? Povestea Crăciunului are aceleaşi elemente ale ciudăţeniilor ca şi întreaga naraţiune biblică, de la început la final. Este povestea pe care noi n-am fi putut s-o scriem. Ea poartă o înţelepciune străina omului păcătos:

Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari. Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt; pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. (1 Corinteni 1:26-29)

Nimic din istoria Crăciunului nu a fost ceva aşteptat. Pe măsură ce lucrurile se derulau, nimeni nu a înţeles cu adevărat tot ce se întâmpla şi de ce se întâmpla. Dumnezeu alege căi şi metode pentru a-şi aduce Fiul în lume care în aparenţă par mai mult sau mai puţin înţelepte în ochii celor ce le urmăresc. Au fost lucruri atât de complexe încât i-au tulburat, uimit, frustrat, înfricoşat, dezamăgit, întristat pe primii ce au experimentat acel întâi Advent. Piesele au putut fi puse laolaltă doar privind în urmă.

O mare bucurie în zile stranii

Tu şi cu mine trăim în prezent, având mai greu o privire retrospectivă. Şi poate că trăim vremuri stranii. Lucrurile nu par a avea o logică. Poate că există o împletire de elemente ciudate şi de întorsături neaşteptate în viaţa noastră. Unele lucruri par a fi bizare. Altele par a fi dureroase şi înfricoşătoare. Poate că ne simţim psihologic şi emoţional destabilizaţi şi dezorientaţi.

Dacă este aşa, Crăciunul ne aduce un dar minunat. Pentru că Dumnezeul lucrurilor neaşteptate – Cel ce în calitate de Creator transcendent a ales să devină parte a creaţiei Sale umane pentru a ne răscumpăra din păcatul nostru disperat, Cel care a ales o tânără ţărăncuţă ca să-I poarte Copilul, Cel care a ales să mişte un întreg imperiu pentru a împlini profeţiile, Cel care a ales o cetate neînsemnată, Cel care a ales o iesle a animalelor, Cel care a ales întâmpinători profani şi păgâni, Cel care a ales să îngăduie orori fără cuvinte care să acompanieze naşterea lui Mesia pentru scopuri răscumpărătoare pe care încă nu ni le-a descoperit – acest Dumnezeu este cu noi, Emanuel. Şi dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine poate fi împotriva noastră (Romani 8:31)?

Dumnezeu vede toată imaginea şi în înţelepciunea Sa – care de multe ori, iniţial nu pare a fi înţelepciune – El va face ca toate lucrurile şi căile să fie drepte la momentul potrivit şi asta va fi pentru noi experimentarea celei mai mari bucurii posibile (Luca 2:10).

 

Sursa: https://www.desiringgod.org/articles/we-do-not-know-what-god-is-doing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *