Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime”

Blog

Cuvintele sunt cele mai măreţe cadouri

Cuvintele sunt secretul Crăciunului. Chiar mai importante decât darurile pe care le cumpărăm, cutiile pe care le împachetăm, sunt scrisorile pe care le scriem, silabele pe care le exprimăm. Şi odată ce ai descoperit secretul, s-ar putea să petreci chiar mai puţin timp bătându-ţi capul cu ce să cumperi şi să oferi mai multă energie pentru a ciopli cuvintele pe care să le spui.

Cuvintele Domnului Isus ar trebui să ne oprească şi să ne pună pe gânduri cu privire la puterea cuvintelor la Crăciun, şi apoi în restul anului. În Ioan 15:11, El spune ucenicilor Săi, „V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.”

Este un lucru bun să te simţi fericit pentru un moment ce zboară. Dar este cu totul altceva să ai însăşi bucuria Domnului Isus arzând în tine – nu doar să guşti bucuria, ci să experimentezi plinătatea bucuriei. Cum se întâmplă acest lucru? Cum devine însăşi bucuria Domnului Isus – ce este în El, ce îl împuterniceşte, ce îi umple sufletul – a noastră? Cum ajunge bucuria Sa să locuiască, să ne împuternicească şi să ne umple pe noi?

Răspunsul este, zice El, minunea cuvintelor. Cuvintele sunt vasele lui Dumnezeu prin care poartă bucuria de la un suflet la altul.

Bucuria Domnului Isus în noi

Vieţile noastre sunt scufundate în cuvinte. Întâlnim (şi producem) zeci de mii de cuvinte în fiecare zi. Noi luăm funcţia şi puterea lor ca ceva banal, când ar trebui să fim, în mod constant, uimiţi. Bucuria Domnului Isus vine în noi prin cuvinte! Cum să nu spunem şi noi împreună cu John Wesley, „Oh, dă-mi Cartea”? Iar Domnul Isus are mai multe să ne spună. În Ioan 17:13, vorbeşte cu Tatăl şi se roagă pentru ucenici, „Dar acum, Eu vin la Tine; şi spun aceste lucruri, pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria Mea deplină.”

Isus a spus că tot ceea ce a făcut în lume, a făcut pentru a fi consemnat şi păstrat în Evanghelie, nu doar ca noi să avem bucurie, ci ca bucuria Lui în Tatăl să fie a noastră. Este atât de preţioasă această realitate încât ţi se pare aproape imposibilă. Dacă Domnul Isus nu ar fi spus-o, nu am fi putut încerca să umblăm pe un tărâm atât de sfânt.

Dar Domnul Isus vrea să împărtăşească propria Sa bucurie cu noi. Şi o face prin cuvinte. El le-a intenţionat ca ucenicii Lui să le audă şi să le primească, să-şi hrănească sufletele cu ele, la fel ca profetul Ieremia, şi să le guste pentru propria lor bucurie şi delectare (Ieremia 15:16).

Făcând acest lucru, Isus ne-a arătat cum putem să dăm mai departe, altora, bucuria Sa, cu ocazia acestui Crăciun şi apoi a întregului an. Pe măsură ce bucuria umple şi se extinde într-un suflet, ridică şi nivelul exprimării. Vocea se aude, buzele şi dinţii formează cuvinte invizibile, care zboară prin aer şi ajung în acele locuri deschise din ambele părţi ale capului nostru, numite urechi. Cuvintele invizibile ajung în receptorii deschişi, coboară în sufletul nostru şi bucuria unei persoane alimentează bucuria celeilalte persoane. Nu doar de la Isus la noi, ci de la alţii la noi şi mai apoi de la noi la alţii. Toate acestea prin cuvinte.

Cuvintele „magice” ale bucuriei

Dacă nu am fi fost aşa de familiarizaţi cu cuvintele şi ar fi trebuit să învăţăm despre puterea lor pentru prima dată, ni s-ar fi părut că arată a magie. Vrei să spui că cineva cu o inimă plină de bucurie nepreţuită în Dumnezeu poate emana, exprima şi modela aceste vase invizibile ale bucuriei (care trec prin aer, în capul meu şi mai apoi în suflet), şi prin credinţă să-mi ofere bucurie reală şi veşnică? Da, este uimitor.

Şi lucrurile devin şi mai bune. Pe măsură ce extragem dintr-un rezervor plin de bucurie, pentru a infuza cuvintele cu bucurie, pentru a umple rezervorul altuia, bucuria noastră nu descreşte ci creşte! „Laudele nu doar exprimă ci completează delectarea,” sunt cuvintele faimoase ale lui C.S. Lewis.

Când tăcem cu privire la ce ne face pe noi bucuroşi, nu păstrăm bucuria. Inima nu rămâne plină ţinând capacul pe ea. Bucuria noastră se micşorează atunci când stăm tăcuţi. Dar când bucuria noastră ne inspiră să ne dublăm energia pentru a o exprima în cuvinte inteligibile – ceea ce poate fi o muncă grea – bucuria noastră de fapt se coace, se aprofundează, se extinde şi „completează delectarea.” Făcând acest efort de a spune ceva cu atenţie (sau a scrie) îndulceşte delectarea noastră şi o face mai contagioasă. Alţii poate că o vor împărtăşi la rândul lor când vor auzi despre ea.

Asta ne face să dorim să spunem altora nu doar că suntem fericiţi, ci de ce suntem. Ce alimentează focul nostru? În loc să spunem „Sunt fericit,” spune în schimb „Mesia a venit.” În loc să spui, „Sunt plin de speranţă,” spune de ce ai speranţă. În loc să spui, „Isus este comoara mea,” spune ce anume despre El îl face atât de valoros.

Bucuria lui Dumnezeu în Cuvintele Sale

Poate nu ar trebui să fim surprinşi că cuvintele au o aşa putere – nu doar pentru a răspândi nelinişte şi pentru a ruina Crăciunul, dar şi pentru a da mai departe bucuria.

Până la urmă, când Dumnezeu Însuşi intră în lumea noastră, în limbajul uman, pentru a ne comunica aspecte vitale ale relaţiei Sale cu Fiul Său, El se numeşte „Cuvântul” (Ioan 1:1). Cuvântul lui Dumnezeu în Isus pentru noi este atât de bogat, profund, deplin şi personal, încât nu este vorba doar despre cuvinte fără viaţa, ci  El este Cuvântul-persoană. Dumnezeu ne-a vorbit, nu doar prin profeţi şi apostoli, ci „prin Fiul Său” (Evrei 1:1-2). Persoana şi lucrarea Domnului Isus sunt tocmai întruparea şi punctul culminant a ceea ce Dumnezeu vrea să spună umanităţii – împreună cu harul şi bucuria pe care o oferă.

La primul Său Advent, Cuvântul s-a întrupat pentru ca însăşi bucuria lui Dumnezeu – eternă, ce nu renunţă, inatacabilă şi de nezdruncinat – să devină bucuria noastră. Cuvântul, cuvintele Sale şi cuvintele noastre despre El sunt cele mai măreţe cadouri ale Crăciunului. Haideţi să învăţăm acest secret. Chiar mai valoroase decât ceea ce împachetăm în hârtie este bucuria pe care o putem surprinde în cuvinte, fie rostite sau scrise, pentru a-i ajuta şi umple pe alţii cu cea mai dulce delectare pe care sufletul o poate gusta: însăşi deplina bucurie a lui Isus.

Sursa: https://www.desiringgod.org/articles/words-are-the-greatest-gifts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *