Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime”

Blog

Modelul Crăciunului pentru misiune

Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume. (Ioan 17:18)

Crăciunul este un model pentru misiune. Misiunea este o oglindă a Crăciunului. Aşa cum Eu… aşa şi tu…

De exemplu, gândeşte-te la pericolul ce însoţeşte misiunea. Cristos a venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit. La fel şi pe tine. Ei au complotat împotriva Lui. La fel şi împotriva ta. El nu a avut o casă permanentă. Nici tu. Ai adus acuze false împotriva Lui. La fel şi împotriva ta. L-au bătut şi L-au batjocorit. La fel şi pe tine. A murit după trei ani de slujire. La fel şi tu.

Dar există un pericol mai mare decât toate acestea, de care Isus a scăpat. La fel şi tu! Undeva prin mijlocul secolului 16, misionarul Francis Xavier (1506 – 1552), a scris Părintelui Perez din Malacca (astăzi parte din Malaiezia) despre primejdiile misiunii sale în China. El spunea,

Pericolul tuturor pericolelor ar fi să pierzi credinţa şi încrederea în mila lui Dumnezeu… A nu te mai încrede în El ar fi un lucru mult mai teribil decât toate relele fizice pe care toţi duşmanii lui Dumnezeu le-ar aduce împreună împotriva noastră, pentru că fără permisiunea lui Dumnezeu nici dracii, nici slujitorii lor umani nu ne-ar putea deranja nici măcar puţin.

Cel mai mare pericol pe care un misionar îl înfruntă nu este moartea ci neîncrederea în mila lui Dumnezeu. Dacă pericolul acela este evitat, atunci toate celelalte pericole îşi pierd boldul.

În cele din urmă, Dumnezeu transformă orice pumnal într-un sceptru în mâinile noastre. Aşa cum J.W. Alexander spunea, „Fiecare clipă a muncii prezente va fi răsplătită prin har cu milioane de veacuri de glorie.”

Cristos a scăpat de acest pericol – pericolul neîncrederii în Dumnezeu. De aceea Dumnezeu L-a înălţat mai presus de orice! Aşa cum a făcut-o cu El, aşa o va face şi cu tine.

Nu uita de acest Advent că sărbătoarea naşterii Domnului Isus este un model pentru misiune. Aşa cum Eu, aşa şi tu. Iar misiunea presupune pericol. Cel mai mare pericol este neîncrederea în mila lui Dumnezeu. Dacă cazi în această ispită, totul este pierdut. Biruieşte această ispită şi nimic nu-ţi va face rău pentru milioane de veacuri.

Sursa: https://www.desiringgod.org/articles/the-christmas-model-for-missions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *