Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime”

Blog

Pentru ca voi să credeţi

Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui. (Ioan 20:30-31)

Cred cu tărie că pentru noi cei care am crescut în biserică şi care putem recita marile doctrine ale credinţei noastre în somn, şi care totuşi căscăm în timp ce recităm Crezul Apostolic – între noi trebuie făcut ceva ca să simţim din nou uimirea, frica, mirarea şi măreţia Fiului lui Dumnezeu, născut din Tatăl din veşnicie, reflectând toată gloria lui Dumnezeu, fiind chipul persoanei Lui, prin care toate lucrurile au fost create, susţinând universul prin cuvântul puterii Sale.

Poţi citi toate basmele scrise vreodată, fiecare istorisire misterioasă, fiecare poveste cu fantome şi nu vei găsi nimic mai şocant, ciudat, straniu ca istoria întrupării Fiului lui Dumnezeu.

Cât de morţi eram! Cât de împietriţi şi insensibili faţă de gloria Ta şi istoria Ta, o, Dumnezeule! De câte ori a trebuit să mă pocăiesc şi să spun, „Doamne, îmi pare rău că basmele omeneşti au trezit în mine mai multe emoţii, uimire, mirare, admiraţie şi bucurie decât istoria Ta adevărată.”

Poate că filmele de acţiune galactice din zilele noastre pot face un lucru bun pentru noi: ne pot smerii şi aduce la pocăinţă, arătându-ne că suntem capabili de o anumită uimire, mirare şi uluire pe care rareori o mai simţim atunci când medităm la eternul Dumnezeul şi gloria cosmică a lui Cristos şi la contactul real şi plin e viaţă dintre toate acestea şi noi în Isus din Nazaret.

Când Isus a spus, „Pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume” (Ioan 18:37), El a spus o afirmaţie la fel de nebunească, ciudată, stranie şi înfricoşătoare ca orice altă afirmaţie din literatura ştiinţifico-fantastică pe care ai citit-o.

Oh, cum mă rog pentru revărsarea Duhului lui Dumnezeu peste mine şi peste tine; pentru ca Duhul Sfânt să pătrundă în experienţa mea într-un mod înfricoşător, ca să mă trezească faţă de realitatea inimaginabilă a lui Dumnezeu.

Într-una din aceste zile, fulgerele vor umple cerul de la răsăritul soarelui până la apusul său şi va apărea pe nori Fiul Omului cu îngerii Lui măreţi într-o foc strălucitor. Şi îl vom vedea clar. Şi fie din teroare sau din entuziasm, vom tremura şi ne vom minuna cum de am trăit aşa de mult cu un Cristos domesticit şi inofensiv.

Aceste lucruri au fost scrise – întreaga Biblie a fost scrisă – ca noi să credem – ca noi să fim uimiţi şi treziţi înspre minunea – că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume.

Sursa: https://www.desiringgod.org/articles/that-you-may-believe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *