Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime”

Blog

Roagă-te rugăciuni mai scurte

Mare parte din viaţa mea, două din cele mai importante versete din Biblie despre rugăciune, mi-au scăpat din vedere. Posibil să fi fost distras de versetele mai faimoase despre rugăciune care urmau după acestea.

Câţi dintre noi ştim „Rugăciunea Domnească” pe de rost, din Matei 6:9-13, „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău…”? Dar înainte ca Isus să ne arate cum să ne rugăm, El ne învaţă ceva despre rugăciune în versetele anterioare. Iar două mii de ani de tradiţie şi repetiţie acumulată posibil să fii acoperit principiile clare ale lui Cristos care funcţionează în faimoasa Sa rugăciune-exemplu.

În mod ironic, cel puţin pentru mine, ceea ce Isus spune înainte de această rugăciune a fost înecat de o repetare mecanică pe care o dezaprobă atât de clar în preambul:

“Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi. Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi.” (Matei 6:7-8)

Împotriva instinctelor noastre de păgâni

În calitate de fiinţe umane decăzute, putem înţelege de ce Isus trebuia să ne îndepărteze de obiceiul de a clădi un morman de fraze goale. Suntem înclinaţi înspre aşa ceva. În afara revelaţiei speciale a lui Dumnezeu pentru noi, acesta este instinctul nostru de păgâni în a căuta să înaintăm cereri divinităţii. La fel ca profeţii lui Baal pe muntele Carmel, noi facem această chemare a divinităţii „de dimineaţă până la amiază” sărind în jurul altarului (1 Împăraţi 18:26), chiar tăindu-ne în propriile noastre moduri (1 Împăraţi 18:28), ca să câştigăm o ureche deschisă în cer. În afară de lucrarea specială a lui Dumnezeu în noi, suntem în stare să transformăm însăşi Rugăciunea Domnească în exact lucrul despre care Isus ne avertizează în acelaşi pasaj.

Un aspect, printre altele, care este uimitor în modelul de rugăciune a Domnului Isus din Matei 6:9-13 (şi Luca 11:2-4) este simplitatea ei şi precizia. Isus în mod clar „nu bolboroseşte aceleaşi vorbe ca păgânii.” El nu are pretenţia să fie auzit datorită multelor Sale cuvinte.

Cuvinte complicate?

În limba noastră, rugăciunea model a Domnului Isus are undeva la 65 de cuvinte şi doar 6 propoziţii. Îţi poţi aduce aminte când ai auzit ultima dată, dacă ai auzit, o rugăciune publică atât de simplă, nepretenţioasă şi la subiect? Iar aceasta vine tocmai din gura Salvatorului.

Poate că sunt anumite aspecte care ne fac să ne gândim că o rugăciune atât de simplă ar putea deveni o incantaţie păgână oferită mărgea după mărgea pe un rozariu sau pe un genunchi plecat înaintea unui meci de fotbal. Însă problema este mai gravă şi încă nu am gustat din libertatea remarcabilă în care Isus ne invită – sau încă nu îl cunoaştem mai profund pe Tatăl la care ne trimite.

Liber să te rogi simplu

Libertatea de a mai aduna fraze goale şi multe cuvinte este libertatea glorioasă în care noi umblăm în calitate de copii ai Tatălui. Când ne rugăm – observă faptul că Isus spune când, nu dacă – noi venim înaintea unui Dumnezeu care deja a venit înspre noi. Niciodată nu ne prezentăm înaintea măreţiei Sale pentru prima dată sau ne prezentăm din nou crezând că El este prea important şi ocupat ca să ne ţină minte numele. Rugăciunea nu este o conversaţie pe care noi o începem, ci un răspuns faţă de Dumnezeul care a vorbit primul, ne-a chemat primul şi ne-a revendicat primul ca fiind ai Lui, chiar înainte ca să întoarcem acest interes în credinţă şi rugăciune.

Suntem liberi să abandonăm frazele goale şi de lemn şi suntem liberi de nevoia multor cuvinte, de a lungi cererile noastre pentru a impresiona, pentru că în Cristos, noi suntem deja cunoscuţi, iubiţi, preţuiţi şi în siguranţă. Noi nu suntem cetăţeni necunoscuţi care se apropie de un demnitar distant, ci copii care vin aproape de „Tatăl nostru.”

Respectuos şi spiritual

Asta nu înseamnă că ne apropiem fără reverenţă. El este, până la urmă, Tatăl nostru care este în ceruri. Şi dacă copii trebuie să-şi respecte părinţii omeneşti, cu cât mai mult trebuie noi să respectăm Tatăl ceresc? Un limbaj simplu şi asemănător cu cel al copiilor nu înseamnă obrăznicie, neseriozitate şi nonşalanţă.

Iar un limbaj simplu nu înseamnă cereri fireşti. Ce aspect şocant al rugăciunii lui Isus! În timp ce rugăciunea Sa model este clară şi eliberator de simplă, conţinutul nu este. Cel puţin nu este natural. În loc să înceapă cu pâinea cea de toate zilele, Isus începe cu sfinţirea numelui lui Dumnezeu, nu al nostru, cu venirea Împărăţiei lui Dumnezeu, nu a omului. Acestea sunt tânjirile şi exprimările unei inimi născute din nou, nu şoaptele celui lumesc.

Fără naşterea din nou, ne vom ruga, dacă ne vom ruga, cu prefăcătorie (şi o lungime necurată), şi cu aceleaşi dorinţe fireşti ca oricine altcineva din lume. Dar odată cu naşterea din nou, ne vom ruga – nu dacă, ci când – cu simplitate şi profunzime, cu noi dorinţe pentru Dumnezeu şi onoarea Sa.

Dumnezeului nostru îi place să dea

Domnul Isus nu ne avertizează pur şi simplu cu privire la frazele simple şi multele cuvinte, ci ne spune motivul: „Căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi” (Matei 6:8). Preştiinţa lui Dumnezeu nu este un motiv să rămâi tăcut. Nu aceasta este logica Domnului Isus ci exact opusul. Faptul că Tatăl nostru ştie deja ce avem nevoie este un impuls pentru a ne ruga – şi a folosi un limbaj simplu, direct – pentru că nu doar că ne ştie nevoile, dar este Tatăl nostru, care-şi iubeşte copii şi vrea să ne împlinească nevoile.

În cele din urmă, felul în care ne rugăm spune multe despre felul în care-L vedem pe Dumnezeu. Avem deja atenţia Sa sau suspectăm că trebuie s-o atragem cumva? Presupunem că este suspicios cu privire la nevoile noastre sau că simte presiunea de a le împlini având resurse limitate şi tot mai multe cereri? Este El distant sau aproape? Este El suveran şi bun? Este El drept şi milos?

Chiar mai bine decât ceea ce cerem

Când creştinii se roagă, noi ne rugăm ca unii care am fost eliberaţi din a ne mai ruga ca lumea. Ne rugăm ca unii ce au auzit mai întâi pe Dumnezeu în cuvântul Său, care au îmbrăţişat darul Său al harului nemăsurat în persoana Fiului Său şi care nu simt nevoia de a câştiga favoarea Sa prin repetiţiile, prin aranjamentele şi prefăcătoriile noastre.

Mai degrabă, putem cere simplu, în calitate de copii. Putem cere având profunzime, cu inimi noi antrenate pentru El, nu doar pentru lucrurile pământului. Şi putem să cerem cu o siguranţă smerită Tatălui nostru care deja ne ştie nevoile, şi le cunoaşte chiar mai bine decât noi, şi este mai dedicat decât noi în a le împlini în cele mai profunde şi rezistente căi.

Sursa: https://www.desiringgod.org/articles/pray-shorter-prayers

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *