Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime”

Blog

Cele mai dulci cuvinte pe care nu vrei să le auzi

Unele din cele mai dulci haruri de care m-am bucurat au avut la început un gust amar înainte ca ele să devină dulci pentru mine.

Oricine îl urmează pe Isus va experimenta „felurite încercări” (Iacov 1:2), dar acele haruri pe care le am în minte şi care prima dată sunt amare şi apoi dulci, sunt vremurile în care alţii m-au confruntat în timp ce rătăceam în păcat. Nu îmi aduc aminte de fiecare discuţie în parte sau de fiecare circumstanţă, dar îmi aduc aminte de acei oameni care m-au iubit suficient de mult ca să mă iubească bine în acele momente.

Ai astfel de prieteni? Ei sunt greu de găsit. Şi noi suntem în mod păcătos înclinaţi să-i îndepărtăm sau să-i ţinem la distanţă, atunci când îi găsim. Dar avem nevoie disperată de dragostea lor, indiferent cât de amar este gustul la început. Şi avem nevoie să-i iubim pe alţii cu un curaj smerit şi cu o îndrăzneală blândă, aşa cum primim şi noi de la prietenii noştri.

Pentru că am ajuns să preţuiesc conversaţiile dure care m-au împins mai aproape de Cristos, am ajuns să citesc începutul unei scrisori ale lui Pavel, mult mai lent.

(Nici un) har vouă

Pavel îşi începe scrisoarea sa către Galateni aproape ca şi celelalte scrisori: „Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Hristos…” (Galateni 1:3). Dar ceea ce spune mai târziu face ca epistola către Galateni să fie diferită faţă de celelalte epistole, „Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie” (Galateni 1:6). În aproape fiecare epistolă, Pavel începe mulţumind lui Dumnezeu pentru cititorii lui:

  • Către romani: „Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi…” (Romani 1:8)
  • Către filipeni: „Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi…” (Filipeni 1:3).
  • Chiar şi către corinteni, cu toate problemele lor: „Mulţumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi…” (1 Corinteni 1:4)

Dar către galateni: „Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie” (Galateni 1:6). Nu este cuvântul plin de bucurie a unei recunoştinţe depline. Nici o amabilitate sau o discuţie politicoasă, ci un cuvânt neaşteptat, dur al mustrării. Tranziţia este discordantă. „Har vouă” pare că se schimbă imediat în „nici un har vouă”, în doar trei versete.

Bălăcindu-te în piscinele confortului

Oare Pavel spune una şi intenţionează alta? A minţit cu privire la har, ştiind foarte bine că va începe cu avertismente severe şi o confruntare curajoasă? Oare chiar a vrut ca galatenii să experimenteze harul? Dacă nu vedem dragostea în seriozitatea şi severitatea scrisorii lui Pavel, atunci ne mulţumim să ne bălăcim prin piscina confortului când am putea învăţa să înotăm în oceanul adevăratului har. Pavel ridică miza şi schimbă tonul, într-un efort de a le deschide ochii faţă de cantitatea imensă de har ce ajunge pe mal la picioarele lor. Ei habar nu au că se îneacă într-o piscină gonflabilă şi că adevăratul confort se găseşte cu Cristos în valurile oceanului.

La fel ca un salvamar de-a lungul malului vieţii, Pavel strigă sperând să salveze pe cei dragi lui. El plonjează în crizele vieţii lor pentru a trage la suprafaţă pe câţi poate de mulţi. Adevăratul har se aruncă înaintea iadului pentru cei ce rătăcesc. Aceasta este mustrarea făcută în dragoste: un masiv indicator de drum strălucitor în faţa prăpastiei fără fund.

Nu tot harul pare a fi har

Unele din cele mai preţioase părţi ale harului se simt ca nişte părţi aspre în unele momente. Dar nu se vor simţi la fel de aspre atunci când repetăm aceeaşi scenă în cer. „Întoarce-te de la păcatul tău sau vei ajunge în iad!” vor fi cele mai dulci cuvinte pe care le-am auzit vreodată. Auzind acele cuvinte în veşnicie, am vrea să dăm la schimb o mie de complimente pentru o singură mustrare făcută în dragoste.

Când cineva te confruntă cu privire la ceva ce ai spus, ai făcut sau nu ai făcut, sau cu privire la o potenţială zonă de slăbiciune sau eşec în viaţa ta – şi în orice vrei tu să-i ignori, să te cerţi cu ei sau să-ţi găseşti scuze, cum ar fi dacă, în schimb, te-ai opri şi ai căuta în cuvintele lor, harul lui Dumnezeu? Cum ar fi dacă ţi-ai oferi timp să te întrebi ce văd ei în tine şi tu nu vezi? Dacă te-ai opri din ritmul tău pentru a auzi şi a testa ceea ce Dumnezeu vrea să-ţi spună prin acest prieten?

Mustrarea nu pare a fi întotdeauna har, nu se simte întotdeauna ca har şi nu sună întotdeauna a har, dar se va dovedi a fi unul din cele mai dulci haruri pe care l-ai gustat.

Abandonarea harului

Nu rata o altă sămânţa a harului în mustrarea puternică făcută de Pavel:

Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. (Galateni 1:6-7)

El scrie cu îndrăzneală şi severitate pentru că vede oameni care se îndepărtează de har. El nu retrage şi nu reţine harul; el cheamă pe credincioşii rătăciţi înapoi la har. Ei „au căzut din har” (Galateni 5:4), şi încearcă să-i ridice din nou pe picioare. El încheie această epistolă a mustrării spunând, „Fraţilor, harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru!” (Galateni 6:18).

Dacă cineva din viaţa ta este gata să-ţi spună lucruri grele în dragoste, ei nu îţi răpesc harul. S-ar putea ca să fie singurii curajoşi ce-ţi oferă harul de care ai nevoie. Ei umblă prin credinţă, riscând propriul lor timp şi confort, pentru a purta povara ta şi pentru a te aduce înapoi în dulceaţa luminii – dulceaţa mărturisirii, pocăinţei, împăcării şi asemănării cu Cristos.

Roagă-L pe Dumnezeu să-ţi dea ochi care să vadă frumuseţea harului în mustrarea plină de dragoste şi să-ţi preţuieşti prietenii care te iubesc suficient pentru a-ţi spune lucruri grele. Apoi roagă-L să te facă un astfel de prieten şi pentru altcineva.

Sursa: https://www.desiringgod.org/articles/the-sweetest-words-we-never-want-to-hear#wading-pools-of-comfort

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *