Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime”

Blog

Dumnezeu îşi doreşte mai multe pentru tine decât îţi doreşti tu

Dacă ianuarie este de obicei o lună a noilor începuturi, şansa unui dosar curat, gândindu-ne cu optimism că anul acesta va fi diferit, în următoarele luni ne lovim de un realism descurajant. De multe ori speranţele noastre umflate, legate de schimbare, explodează şi ne întoarcem din nou cu picioarele pe dificilul pământ pe care am fost încă de la început.

Euforia pe care o simţim atunci când luăm din nou tot felul de hotărâri noi nu are puterea să ne poarte peste terenul anevoios înspre ţara promisă a transformării.

Cu toţii suntem familiarizaţi cu acel sentiment euforic. Este un val de optimism pe care-l experimentăm atunci când vedem beneficiile pline de har de care ne putem bucura dacă atingem un anumit scop. Euforia ne inspiră să formulăm o nouă hotărâre pentru a urmări acel scop. Dacă este păstrat în perspectiva corectă, este de folos. Dumnezeu ne-a proiectat să experimentăm acel sentiment pentru a ne încuraja să ne luptăm cu frământarea urmăririi unei direcţii noi şi mai bună.

Dar Dumnezeu nu a proiectat ca euforia să ne poarte prin aceea luptă. El a intenţionat ca noi să luptăm cu o determinare scăldată în rugăciune, planificând, disciplinându-ne, perseverând, dând socoteală şi răbdând. Euforia este doar anticiparea harului viitor pe care-l dorim. Ne ajută să pornim în dificila călătorie de a-l obţine. Dar dacă confundăm euforia ca fiind acelaşi lucru cu hotărârea, atunci nu trebuie să fim surprinşi că „hotărârile” noastre se evaporă.

Pasiunea înflăcărată nu este suficientă

Iată câteva exemple a ceea ce vreau să spun:

Pentru a vedea euforia unei hotărâri de a slăbi, vorbeşte cu cineva care tocmai a început o nouă dietă sau care tocmai a pierdut 10 kg în ultimele luni. Dar pentru a cunoaşte adevărata natură a luptei şi beneficiile pierderii de kilograme, vorbeşte cu cineva care şi-a păstrat greutatea în ultimii cinci ani.

Pentru a vedea euforia hotărârii de a citi Biblia şi de a te ruga, vorbeşte cu cineva care tocmai a început un nou plan sau care continuă cu un plan de câteva săptămâni. Dar pentru a cunoaşte adevărata natură a luptei şi beneficiile acestor discipline spirituale, vorbeşte cu cineva care a perseverat în ele de câţiva ani.

Pentru a vedea euforia unei pasiuni înflăcărate romantice, vorbeşte cu cineva care de curând s-a îndrăgostit. Dar pentru a cunoaşte adevărata natură a luptei şi beneficiile dragostei romantice, vorbeşte cu cineva care a iubit cu credincioşie aceeaşi persoană de ani de zile, la bine şi la rău.

Acum, în majoritatea cazurilor, lucruri ca pierderea greutăţii cu succes pe termen lung, exercitarea pe termen lung a disciplinelor spirituale şi dragostea credincioasă pe termen lung încep cu entuziasmul şi nădejdea noului început. Entuziasmul nerăbdător este un lucru bun atât cât ţine – din câte ne aducem aminte, nu ţine prea mult. Nici o persoană care se află într-o aventură reală de mult timp nu este susţinută continuu de adrenalina entuziasmului iniţial. Pasiunea înflăcărată nu este suficientă. Nu este proiectată să fie. Este nevoie de mai mult

Dumnezeu doreşte mai mult pentru noi decât ne dorim noi

De fapt noi avem nevoie de mai mult. Şi motivul pentru care avem nevoie de mai mult decât entuziasm pentru a continua este pentru că transformarea de care avem cea mai mare nevoie – transformarea pe care o ţinteşte Dumnezeu – merge atât de departe şi implică mult mai multe decât înţelegem la început.

Să luăm de exemplu pierderea greutăţii. Dacă suntem supraponderali, credem că avem nevoie să pierdem kilograme şi apoi vom fi fericiţi. Aşadar, noi credem că avem nevoie să ne ţinem de o dietă şi de un regim. Pare simplu.

Avem un start entuziast, optimist şi poate facem un progres încurajator, dar apoi descoperim că realitatea nu este atât de simplă. Descoperim tot felul de apetituri puternice, obiceiuri, temeri, dureri din trecut şi ispite care lucrează în noi şi pe care nu le cunoşteam suficient. Isus a surprins această dificultate în câteva cuvinte: „duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă” (Matei 26:41).

Carnea este neputincioasă

Carnea este neputincioasă. Acesta este primul motiv pentru care hotărârile noastre, în mod special hotărârile bune, sunt greu de ţinut. La fel ca ucenicii în primele lor zile cu Isus, suntem înclinaţi să subestimăm slăbiciunea cărnii noastre. Şi la fel ca ucenicii, lucrul acesta nu este adevărat doar în legătură cu tăria noastră morală, ci şi cu motivaţiile noastre. Dacă nu ne disciplinează Domnul (Evrei 12:3-11), şi noi tindem să fim mai motivaţi în hotărârile noastre de dorinţa de a fi cei mai măreţi decât de dorinţa de a sluji pe alţii din dragoste (Luca 22:24).

Dumnezeu doreşte mai mult pentru noi decât vrem noi de obicei pentru noi. Isus a spus, „Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic” (Ioan 6:63). În şcoala Sa a uceniciei, El doreşte să ne ajute să umblăm prin Duhul pentru ca să nu gâdilăm dorinţele păcătoase ale firii (Galateni 5:16). Pentru creştini, Dumnezeu foloseşte deşertăciunea (Romani 8:20), la fel ca şi suferinţa noastră (2 Corinteni 4:17), ca un mijloc de a produce o transformare mai profundă în noi.  

Ceea ce Dumnezeu doreşte pentru noi este credinţa, virtutea, cunoaşterea, înfrânarea, statornicia, evlavia, dragostea frăţească şi iubirea (2 Petru 1:5-7). Şi toate aceste lucruri sunt cultivate prin diferitele lupte grele a urmăririi unei hotărâri.

Cum să îndeplineşte fiecare hotărâre bună

Noi nu am fost proiectaţi pentru a ne împlini hotărârile de unii singuri, pentru că transformarea de care avem nevoie necesită o înţelepciune şi o putere dincolo de a noastră. De aceea Pavel scria,

De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate şi orice lucrare izvorâtă din credinţă, pentru ca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi, şi voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Hristos. (2 Tesaloniceni 1:11-12)

Orice hotărâre pentru binele Împărăţiei – adică singurele pe care ar trebui să le urmărim, fie că vorbim de pierderea greutăţii, discipline spirituale sau un potenţial partener de căsătorie, sau orice altceva (Matei 6:33) – şi fiecare lucrare a credinţei necesită puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu, pentru că rezultatele pe care Dumnezeu le doreşte sunt mai mari decât ceea ce putem noi produce.

Dumnezeu a gândit lucrurile în acest fel pentru ca să experimentăm bucuria maximă, formată din mai multe straturi, ce produce roadă în fiecare rezultat şi gloria Sa multilaterală care să strălucească prin noi. Dacă înţelegem asta de la început, putem primi ca şi dar de la Dumnezeu sentimentul euforic pe care-l experimentăm atunci când ne hotărâm prima dată să începem o lucrare a credinţei. Dumnezeu ni-l oferă ca o anticipare a harului viitor şi pentru a ne ajuta să începem. Dar nu este un balon cu aer cald care să ne scape de drumul dificil.

Adevăratele beneficii substanţiale, ce ne cresc credinţa, ce ne extind dragostea, ce ne ajută să răbdăm şi să ne bucurăm sunt realizate doar prin greutăţile urmăririi hotărârilor noastre. Aşadar să nu cazi de oboseală în a-ţi împlini hotărârile.

Sursa: https://www.desiringgod.org/articles/god-wants-more-for-you-than-you-do

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *