Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime”

Esenţa Reformei – Cele 5 Sola

Octombrie – Noiembrie 2017

Soli Deo Gloria

 

Solus Christus

 

Sola gratia

 

Sola fide

 

Sola Scriptura

 

Reformându-ne mereu