Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime”

Harul practic – cum Evanghelia schimbă caracterul

În cultura noastră există o discuţie întreagă despre caracter. Pe de-o parte toţi sunt de acord că este important, pe de altă parte nimeni nu ştie cum arată un caracter sănătos. Nimeni nu ştie din ce este format un astfel de caracter. În această serie vom privi la ceea ce Biblia vorbeşte despre caracter, dar nu vom vorbi despre  simple atribute sfinte, ci despre părţi practice ale harului, pentru că vrem să creştem în har.

Septembrie 2016 – Martie 2017

#11 Dragostea în lumina viitorului cu Dumnezeu
#10 Harul rodirii în Duhul (II)
#9 Harul rodirii în Duhul
#8 Harul stăpânirii de sine
#7 Harul pasionat
#6 Harul uitării de sine
#5 Harul acceptării
#4 Harul bunătăţii
#3 Harul păcii
#2 Harul iertării
#1 Dragostea şi harul practic