Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime”

Pavel

Doar omorârea păcatului nu te reînnoieşte

Dacă rezumăm viaţa creştină doar la a omorî păcatul, ne furăm pe noi înşine de cea mai profundă speranţă şi cele mai înalte bucurii.

Da, fiecare creştin adevărat îşi va omorî păcatul. Orice altă versiune sau distorsiune a creştinismului nu corespunde cu motivul pentru care Cristos a murit. „Să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare” (Efeseni 4:22). „Dacă trăiţi după îndemnurile ei [ale firii], veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi” (Romani 8:13). Dacă nu omorâm păcatul, vom muri în păcatul nostru. Dar dacă purtăm război împotriva păcatului, în puterea Duhului, dovedim că Isus este viu în noi şi că noi nu vom muri vreodată.

A omorî păcatul este parte esenţială a vieţii creştine, dar nu este esenţa vieţii creştine. Când Cristos ne cheamă ca să ne lepădăm de noi înşine, să ne luăm crucea zilnic şi să-L urmăm – şi ne porunceşte să ne lepădăm de noi înşine – o face pentru ca „să avem viaţă, şi s-o avem din belşug” (Ioan 10:10). Ceea ce punem pe noi este mult mai măreţ decât orice dăm jos de pe noi sau lăsăm în urmă.

Noul tu

Dumnezeu ne-a dat liste a păcatelor pe care trebuie să le asasinăm. De exemplu, Coloseni 3:5, 8-9: „De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli…  Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură. Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui.” Nu îl putem urma pe Cristos fără să dăm jos ceva, dar asta nu înseamnă că a-L urma pe Cristos are de-a face doar cu ceea ce dăm jos.

Read more

Cele mai dulci cuvinte pe care nu vrei să le auzi

Unele din cele mai dulci haruri de care m-am bucurat au avut la început un gust amar înainte ca ele să devină dulci pentru mine.

Oricine îl urmează pe Isus va experimenta „felurite încercări” (Iacov 1:2), dar acele haruri pe care le am în minte şi care prima dată sunt amare şi apoi dulci, sunt vremurile în care alţii m-au confruntat în timp ce rătăceam în păcat. Nu îmi aduc aminte de fiecare discuţie în parte sau de fiecare circumstanţă, dar îmi aduc aminte de acei oameni care m-au iubit suficient de mult ca să mă iubească bine în acele momente.

Ai astfel de prieteni? Ei sunt greu de găsit. Şi noi suntem în mod păcătos înclinaţi să-i îndepărtăm sau să-i ţinem la distanţă, atunci când îi găsim. Dar avem nevoie disperată de dragostea lor, indiferent cât de amar este gustul la început. Şi avem nevoie să-i iubim pe alţii cu un curaj smerit şi cu o îndrăzneală blândă, aşa cum primim şi noi de la prietenii noştri.

Pentru că am ajuns să preţuiesc conversaţiile dure care m-au împins mai aproape de Cristos, am ajuns să citesc începutul unei scrisori ale lui Pavel, mult mai lent.

(Nici un) har vouă

Read more