Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime”

Valorile noastre

Închinare centrată în Evanghelie
Închinare centrată în Evanghelie

Predicare expozitivă

Credem că Dumnezeu a rânduit ca cel mai eficient instrument pentru convertirea oamenilor și maturizarea bisericii să fie cunoașterea Evangheliei prin predicarea Cuvântului. Tipul de predicare care expune cel mai biblic, clar și relevant Cuvântul divin este predicarea expozitivă (Fapte 20:32; 1 Corinteni 1:21; 2 Timotei 3:15-17).

Rugăciune ferventă

Credem cu tărie că rugăciunea cu credință are putere de a aduce transformare profundă în viața personală și în slujirea realizată împreună. Rugăciunea exprimă cel mai clar dependența noastră față de mila și puterea lui Dumnezeu în toate aspectele vieții creștine. (Luca 21:36; Coloseni 4:3; 1 Tesaloniceni 5:17; 2 Tesaloniceni 1:11-12).

Laudă pasionată

Avem toate motivele să îl adorăm cu toată ființa pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt pentru îndurarea necuprinsă dovedită în Vestea Bună despre Isus Cristos. Închinarea prin cântări de laudă transformă închinătorul și îl slăvește pe Dumnezeu  (Matei 22:37; Romani 12:1-2; Efeseni 5:18-20)

Comunitate centrată în Evanghelie
Comunitate centrată în Evanghelie

Autoritatea Scripturii

Nu există nicio autoritate mai înaltă pentru noi decât autoritatea Sfintei Scripturi, adevărul infailibil și inspirat al lui Dumnezeu care ne schimbă, ne unește și ne împuternicește. Credem pe deplin în autoritatea Scripturii asupra vieții personale și a bisericii, a credinței și a practicii. Scriptura este mijlocul certificat de Dumnezeu prin care ajungem să-L cunoaștem atât pe Cristos cât și voia Lui revelată.

Ucenicie zilnică

Credem că mandatul lăsat de Cristos nu este o opțiune, ci o poruncă. De aceea suntem dedicați să formăm ucenici ai lui Cristos prin relațiile pe care le dezvoltăm în cadrul comunității noastre. (Matei 28:18-20; Fapte 14:21; Isaia 54:13).

Grupuri mici

Credem cu tărie că viața bisericii trebuie să fie caracterizată de unitate, dragoste frățească și veghere reciprocă. Acestea își găsesc cadrul propice de dezvoltare în mod special în grupurile mici (de casă) unde se urmărește întărirea relațiilor (părtășie, cunoaștere, împlinirea nevoilor, rugăciune), înțelegerea și aplicarea Cuvântului, slujire concretă și evanghelizare. Biserica este familia lui Dumnezeu în cadrul căreia are loc dezvoltarea spirituală sănătoasă. 

 

 

 

Slujire centrată în Evanghelie
Slujire centrată în Evanghelie

Integritatea caracterului

Susținem că tot ceea ce facem trebuie realizat cu integritate. Caracterul creștinului este mai important decât acțiunile lui. Transparența, sinceritatea, smerenia și responsabilitatea sunt câteva din elementele definitorii pentru toți cei ce sunt implicați în slujire (1 Timotei 3:1-16; 4:12; Tit 1:5-9)

Slujire în echipă

Credem că o slujire mai eficientă, sănătoasă și responsabilă este slujirea în echipă. Acțiunile diverse în slujirea comunității sunt făcute în spirit de echipă (Marcu 3:16; 6:7)

Evanghelizare personală

Credem că vestea bună a împăcării cu Dumnezeu prin Isus Cristos este un mesaj care trebuie mărturisit de fiecare credincios în mod personal.

Misiune globală

Cu toate că suntem o biserică locală cu resurse limitate, credem că facem parte din planul global de misiune rânduit de Dumnezeu. În sensul acesta, urmărim să împlinim mandatul marii trimiteri din Matei 28:18-20.